Afspraak is afspraak

Algemene voorwaarden deelname IKVW kindervakantieweken

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden met het digitale inschrijfformulier op de website van Stichting IKVW (www.ikvw.nl). Met deze inschrijving stemt u ook in met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Stichting IKVW.

Leeftijd

Stichting IKVW maakt gebruik van de groepsindeling van het basisonderwijs (of een vergelijkbare jaargroep in het bijzonder onderwijs) voor de plaatsing in een bepaalde vakantieweek.
ierbij gebruiken we ook richt-leeftijden, waarvan heel soms afgeweken kan worden.

  • IKVW Go – leerlingen die in het jaar van inschrijving in groep 6, 7 en 8 zitten. (Leeftijd van 9 – 12 jaar)

Betaling

Voor elke week vragen wij een bijdrage in de onkosten: het inschrijfgeld voor IKVW Go is € 40,-

Dit bedrag moet direct bij inschrijving betaald worden op de rekening van IKVW:
NL69INGB0009186715 t.n.v. Stichting IKVW te Rotterdam.

Als er twee weken voor vertrek niet betaald is, kan Stichting de deelname annuleren.

Inschrijving

De inschrijving voor een kindervakantieweek is pas definitief, wanneer Stichting IKVW de digitale inschrijving heeft gecontroleerd en goedgekeurd. De goedkeuring wordt telefonisch of per email doorgegeven. Pas na dit contact is deelname definitief.

Ook ontvangt u maximaal twee weken voor aanvang een brief de laatste gegevens voor de vakantieweek.

Stichting IKVW mag een inschrijving afwijzen of te annuleren. Hiervan stellen wij u altijd op de hoogte met vermelding van reden. Hier kunt u niet tegenin gaan.

Contact

Bij vragen, ziekte, heimwee of noodgevallen, zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers. U moet altijd bereikbaar te zijn op het noodnummer dat u invult op het inschrijfformulier. Wijzigingen kunt u doorgeven met het contactformulier op de website (www.ikvw.nl).

Wanneer u een noodgeval heeft, kunt u contact opnemen met het noodnummer, dat vermeld staat op de website (www.ikvw.nl).

Annulering

Annulering van de vakantieweek kan alleen schriftelijk of per email. Bij annulering tot 14 dagen voor de dag van vertrek zal, als dit al betaald is, het inschrijfgeld terug worden geboekt.

Bij annulering vanaf de 14e  dag voor vertrek of later, zullen wij niet meer overgaan tot terugbetaling van het bedrag.

Onderbreking

Het kan zijn dat door uw kind voor het einde van de week door omstandigheden naar huis moet. Ouders/ verzorgers zijn bij voortijdige beëindiging van deelname zelf verantwoordelijk voor het vervoer en de eventuele extra kosten hiervan. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.

Annulering door Stichting IKVW

Bij onze kindervakantieweken geldt een minimum aantal deelnemers. Beneden dit aantal kan de vakantie niet doorgaan. Bij onvoldoende deelnemers hebben wij het recht om tot één week voor vertrek te annuleren. In dit geval zullen wij het inschrijfgeld terugstorten.

Wanneer er sprak is van overmacht: situaties waar wij al Stichting geen invloed op hebben, heeft Stichting IKVW het recht om de week te annuleren.

Uitsluiting

Voor de vakantieweken van Stichting IKVW hebben wij een aantal gedragsregels (zoals beschreven in het IKVW beleidsplan voor begeleiders). Deze regels worden aan het begin van de week aan iedereen uitgelegd. Wanneer blijkt dat een deelnemer zich na een aantal waarschuwingen niet aan de regels houdt, kan deze deelnemer van (verdere) deelname worden uitgesloten. Wij zullen hier altijd ouders/verzorgers over informeren.
Voorbeelden hiervan zijn; wanneer de deelnemer wangedrag vertoont, een goede uitvoering van de vakantieweek bemoeilijkt, of een gevaar vormt voor zichzelf en/of de omgeving.

Stichting IKVW staat altijd achter het besluit van de hoofdleiding. In dit geval bent u als ouder / verzorger zelf verantwoordelijk voor de terugreis van uw kind. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van inschrijfgeld bij het voortijdig beëindigen van de vakantieweek.

Beeldmateriaal (Privacy)

Tijdens de vakantieweek zullen er beeldopnames gemaakt worden (foto’s en/of video’s). Wij houden ons hierbij aan de AVG (Wet op de privacy). Bij de aanmelding geeft u hier wel of geen toestemming voor. Wij verwijzen hiervoor naar ons privacybeleid.

Bijzondere zorg

U bent verplicht om bij inschrijving de juiste informatie te geven over bijzonderheden t.a.v. de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de deelnemer. Iedere deelnemer dient zelfredzaam te zijn om aan de vakantieweek deel te kunnen nemen.

Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat onze begeleiders vrijwilligers zijn die ervaring hebben met leerlingen in het onderwijs. Zij zijn geen professionals op het gebied van geestelijke of lichamelijke zorg.

De kindervakantieweken van IKVW zijn groepsvakanties. het is dus belangrijk dat uw kind mee kan doen met groepsactiviteiten en in groepsverband kan functioneren.

Onze kindervakantieweken vinden plaats op een bosrijk terrein. Uw kind moet zich zelfstandig over het terrein kunnen verplaatsen. Ook zijn de kinderen op de kampen actief bezig met spellen in het bos, speurtochten en wandelingen. Kan uw kind daar zelfstandig aan meedoen, dan is een lichamelijke beperking geen probleem.

Medicijngebruik

Stichting IKVW draagt geen verantwoordelijkheid voor het juist toedienen van medicijnen. Het is strikt noodzakelijk dat u bij medicijngebruik dit duidelijk aangeeft op het inschrijfformulier, inclusief de dosering en moment van inname. Bij aanvang van de vakantieweek dienen de medicijnen in een afgesloten zakje, duidelijk voorzien van naam, met hierin de doseringen, wijze van toedienen en moment van inname aan de groepsleiding overhandigd worden.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is zelf aansprakelijk voor:

  • De mogelijke gevolgen van deelname aan onze vakantieweken.
  • Beschadiging, diefstal, of zoek raken van persoonlijke eigendommen.

Stichting IKVW en/of de staf aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door deelnemer(s). De eventuele schade zal verhaald worden op de verantwoordelijke deelnemer(s).

Verzekering

Elke deelnemer dient WA en ziektekosten verzekerd te zijn. Heeft u geen WA verzekering, adviseren wij u deze alsnog af te sluiten, alsook een reisverzekering voor de periode waarin de vakantieweek valt.