IN VEILIGE HANDEN

Zorg voor uw kind


IKVW ‘IN VEILIGE HANDEN’
GROEPSLEIDING

Als groepsleiding ben je gedurende de week verantwoordelijk voor een groepje van 5 of 6 kinderen. Op de zondag van de vakantieweek gaan we al met de leiding naar de kamplocatie om samen de week voor te bereiden. We zetten het programma klaar en zorgen dat we met zijn allen klaar zijn voor de kinderen die op maandagochtend komen.

Tijdens de week draag jij, samen met de hoofdleiding of een ‘buddy’ de zorg voor jouw kinderen. Je begeleidt ze bij activiteiten, motiveert, stimuleert en je zorgt. Je eet met ze, doet samen de corvee en je brengt ze naar bed. Jij bent gedurende de week het aanspreekpunt voor de kinderen. Hard werken, maar een dankbare taak!ACTIVITEITENLEIDING

De meeste leiding is groepsleiding, enkele leiding heeft een andere taak, zoals het voorbereiden en organiseren van de (spel)activiteiten. Je bent mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de activiteiten die op het programma staan. Je denkt altijd vooruit: Welke activiteiten komen eraan? Wat moet er nog klaargezet worden?

Wanneer je mee gaat met Play of Outdoor, geef je ook vorm aan het thema van de week. Dat houdt in dat je met andere leiding bijvoorbeeld zorgt voor leuke, grappige toneelstukjes of filmpjes die binnen het thema passen. De ervaring leert dat activiteitenleiders, ondanks dat ze geen groepje hebben, heel dicht bij de kinderen komen te staan. Het leuke is dat je aan het einde van de week alle kinderen ken en alle kinderen kennen jou!