Wie zijn wij?

Al negentien jaar organiseren wij in de eerste week van de zomervakantie van regio midden drie kindervakantieweken. We organiseren deze weken in het bijzonder voor kinderen uit groep 5 t/m 8 én de brugklas die door verschillende omstandigheden zelf niet op vakantie kunnen. Meer informatie over onze vakantieweken vindt u bij: ‘onze weken’: Play, Outdoor en Adventure.

IKVW bestaat uit een zeer betrokken kerngroep die op de achtergrond de weken voorbereidt en een grote groep vrijwilligers die onze vakantieweken tot een succes maken. Ieder jaar kunnen op deze manier bijna 200 kinderen een week lang zonder zorgen op vakantie voor een bedrag van slechts 25 tot 45 euro per kind.

Wat is het IKVW?

IKVW staat voor Interculturele Kindervakantieweken. Deze stichting bezorgt kinderen een zorgeloze en actieve week om nooit te vergeten. Tijdens onze vakantieweken willen wij de kinderen nieuwe, positieve ervaringen op laten doen, maken kinderen kennis met kinderen uit andere culturen en kunnen er veel nieuwe vriendschappen gesloten worden. Daarnaast leren ze in een niet-schoolse situatie omgaan met elkaar.

De opzet

De werkwijze van IKVW is het resultaat van jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen en is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:
•Een gevarieerd programma per leeftijdscategorie
•Een gestructureerde omgeving
•Een positieve en veilige sfeer staat centraal
•Een prettige vakantielocatie en optimale verzorging

Elke IKVW-vrijwilliger begeleidt de kinderen op een respectvolle, positieve en duidelijke manier. Door deze aanpak kan uw kind met veel plezier op zijn/haar eigen niveau deelnemen aan alle activiteiten in de week.


De leiding

Naast de kerngroep die op de achtergrond zorgt voor de planning, organisatie en sponsorwerving, bestaat IKVW niet zonder een grote groep vrijwilligers die elke zomervakantie weer een week met ons mee gaan om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. Velen onder de leiding zijn werkzaam in het onderwijs of een hieraan gerelateerde beroepsgroep. Een team van ervaren hoofdleiding is eindverantwoordelijk voor de organisatie tijdens de week.

Het IKVW is aangesloten bij het ‘Steunpunt Kindervakantieweken’. Alle deelnemende leiding is in het bezit van een actueel bewijs van goed gedrag (VOG). http://www.steunpuntkindervakanties.nl

Ons doel

Stichting IKVW (Interculturele Kinder VakantieWeken) organiseert vakantieweken voor kinderen die door omstandigheden zelf niet op vakantie kunnen. Tijdens deze vakantieweken doen de kinderen nieuwe, positieve ervaringen op. De kinderen maken kennis met kinderen met andere achtergronden en culturen. Er is veel ruimte voor ontspanningen en plezier en binnen deze setting leren de kinderen om samen te werken en samen te spelen.

Waar gaat het om?

Veel kinderen die in een grote stad, een asielzoekerscentrum, pleeggezinnen, of thuis wonen, bevinden zich in een situatie waarin de thuissituatie zodanig is dat deze kinderen niet op vakantie kunnen, vaak door financiële problemen.

Deze vakantieweek doorbreekt het isolement en laat de kinderen nieuwe, positieve ervaringen opdoen, biedt de mogelijkheid om kennis te maken met kinderen uit andere culturen en om nieuwe vriendschappen te sluiten.

Daarnaast leren ze in een niet-schoolse situatie omgaan met elkaar. Bovenal bezorgt IKVW deze kinderen een zorgeloze en actieve week om nooit te vergeten!

Onze doelgroep

Ongeveer 75% van de deelnemers zijn Rotterdamse schoolkinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar (groep 5 t/m 8 en de brugklas van de middelbare school).

De overige 25% zijn kinderen uit kindertehuizen, pleeggezinnen, kinderen uit asielzoekerscentra of via externe instanties zoals Vluchtelingenwerk, Jeugdzorg, en Yulius, of via schoolmaatschappelijk werk.

Deze kinderen gaan zelf niet of nauwelijks op vakantie.