Veiligheid voorop!

Privacybeleid Stichting IKVWStichting IKVW,

gevestigd aan Pending 15, 3191 HM in Hoogvliet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ikvw.nl Pending 15 3191 HM Hoogvliet

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting IKVW verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens (bijvoorbeeld kindkenmerken en medische informatie) die u actief met ons deelt door een kind aan te melden via onze website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting IKVW verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van deelnemers:

– gezondheid en medicijngebruik van deelnemers tijdens onze vakantieweken.

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ikvw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting IKVW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om u te informeren over ontwikkelingen of vragen te stellen over de deelnemer.

– U te informeren over wijzigingen die gevolgen hebben voor de aanmelding van uw kind.

– Zorg te bieden tijdens de vakantieweek, waaronder het toedienen van medicijnen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting IKVW bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens: tot maximaal 1 jaar na deelname van onze vakantieweek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting IKVW verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen bijvoorbeeld de ziektekostengegevens met de zorgverlener (zoals huisarts of ziekenhuis) delen indien dit nodig is. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting IKVW gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op u privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

De cookies die wij gebruiken zijn nodig om de inschrijfprocedure goed te laten verlopen. Wij gebruiken hiervoor de WordPress-plugin ‘Formidable Forms’. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Privacy-Policy van Formidable via de volgende link: https://goo.gl/x1vpnh.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting IKVW en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ikvw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen (zónder uw bsn-nummer en geboortedatum). Stichting IKVW wil u er tevens op wijzen dat u, wanneer wij er niet samen uit kunnen komen, de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting IKVW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt de informatie op onze website over een beveiligde HTTPS-verbinding verstuurd en hebben alleen direct betrokken personen toegang tot gegevens. Al onze leden van de stichting en vrijwilligers is in het bezit van een geldig VOG. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.