2021 - Inschrijving IKVW GO
0% Compleet
1 of 5

Persoonlijke gegevens kind

Is uw kind al een keer met IKVW op kamp geweest?
Wat is de voornaam van uw kind?

Schoolgegevens

Naar welk schooltype gaat uw kind?
Vul de naam en plaats van de school in
Klas: *
Heeft uw kind een zwemdiploma? We gaan tijdens de vakantieweek zwemmen, we houden extra rekening met kinderen die geen diploma hebben.