elk jaar weer een onbezorgde vakantieweek voor kids die dit verdienen

WAT IS STICHTING IKVW?


KINDEREN EERST

Stichting IKVW wil maar één ding: kinderen een onbezorgde en onvergetelijke week bezorgen. En dat kunnen we goed!
Vanaf 1999 hebben in totaal al meer dan 3000 kids even alles kunnen vergeten tijdens onze vakantieweken. Tijdens onze vakantieweken willen wij de kinderen nieuwe, positieve ervaringen op laten doen, maken kinderen kennis met kinderen uit andere culturen en kunnen er veel nieuwe vriendschappen gesloten worden. Daarnaast leren ze in een niet-schoolse situatie omgaan met elkaar.WAAR GAAT HET OM

Veel kinderen die in een grote stad, een asielzoekerscentrum, pleeggezinnen, of thuis wonen, bevinden zich in een situatie waarin de thuissituatie zodanig is dat deze kinderen niet op vakantie kunnen, vaak door financiële problemen.

Deze vakantieweek doorbreekt het isolement en laat de kinderen nieuwe, positieve ervaringen opdoen, biedt de mogelijkheid om kennis te maken met kinderen uit andere culturen en om nieuwe vriendschappen te sluiten.

Daarnaast leren ze in een niet-schoolse situatie omgaan met elkaar. Bovenal bezorgt IKVW deze kinderen een zorgeloze en actieve week om nooit te vergeten!
KERNGROEP EN LEIDING

Stichting IKVW bestaat uit een kerngroep van 8 vrijwilligers die op de achtergrond zorgt voor de planning, organisatie, kinderwerving en sponsorwerving.

IKVW bestaat echter niet zonder een grote groep vrijwilligers die elke zomervakantie weer een week met ons mee gaan om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. De meeste leiding is werkzaam in het onderwijs of een hieraan gerelateerde beroepsgroep. Een team van ervaren hoofdleiding is eindverantwoordelijk voor de organisatie tijdens de week.
ONS DOEL

Stichting IKVW (Interculturele Kinder VakantieWeken) organiseert vakantieweken voor kinderen die door omstandigheden zelf niet op vakantie kunnen. Tijdens deze vakantieweken doen de kinderen nieuwe, positieve ervaringen op. De kinderen maken kennis met kinderen met andere achtergronden en culturen. Er is veel ruimte voor ontspanningen en plezier en binnen deze setting leren de kinderen om samen te werken en samen te spelen.

Veiligheid staat voorop, daarom zijn wij aangesloten aan ‘In Veilige Handen’. Onze leiding is altijd in het bezit van een VOG en wij houden ons aan de afspraken die wij met elkaar maken.
ONZE DOELGROEP

Ongeveer 75% van de deelnemers zijn Rotterdamse schoolkinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar (groep 5 t/m 8 en de brugklas van de middelbare school).

De overige 25% zijn kinderen uit kindertehuizen, pleeggezinnen, kinderen uit asielzoekerscentra of via externe instanties zoals Vluchtelingenwerk, Jeugdzorg, en Yulius, of via schoolmaatschappelijk werk.

Deze kinderen gaan zelf niet of nauwelijks op vakantie.WAAR GAAN WE HEEN

NATUUR OP TWEE

Al onze kampterreinen liggen in een bosrijke omgeving, kinderen krijgen ook de vrijheid om hier lekker in rond te rennen, spellen te spelen en te ontspannen!